Resources

Adding link to icon

  link icon to Test page

 

Change Icon Color: style="color:green"

  |   |   |  

Icons Used

  fa-binoculars fa-rotate-270
  fa-building-o
  fa-calendar
  fa-coffee
  fa-comments |   fa-comments-o
  fa-exchange
  fa-flag-checkered |   fa-flag-checkered fa-flip-horizontal
  fa-heart
  fa-key |   fa-key fa-rotate-90 |   fa-key fa-rotate-180 |   fa-key fa-rotate-270
  fa-link
  fa-list
  fa-medkit
  fa-newspaper-o
  fa-pencil
  fa-phone
  fa-picture-o
  fa-question
  fa-road
  fa-share
  fa-shopping-cart
  fa-skype
  fa-star
  fa-stethoscope
  fa-user
  fa-users
  fa-user-md
  fa-video-camera
  fa-wheelchair
  fa-wrench

Icons Under Consideration

  fa-bed
  fa-bar-chart
  fa-bolt
  fa-clock-o
  fa-compass
  fa-connectdevelop
  fa-credit-card
  fa-forward
  fa-heartbeat
  fa-hospital-o
  fa-hospital
  hourglass-end
  hourglass
  fa-lifering
  fa-lightbulb-o
  fa-pie-chart
  fa-play
  fa-puzzle-piece
  fa-shield
  fa-star-half-empty
  fa-star-half-empty fa-
rotate-270
  fa-tv
  fa-trophy
  fa-umbrella

Standard Buttons

No Title (hover)

  Forecast Your Future

Stacked icons

[[class="fa fa-money fa-2x"]] [[class="fa fa-heart-o fa-2x"]]

Title (hover)

  Forecast Your Future

Tests